Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie m.in.:

  • prawo cywilne: sprawy o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, z zakresu prawa rzeczowego, z zakresu prawa zobowiązań,
  • prawo rodzinne i opiekuńcze: sprawy o rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dzieckiem, władzę rodzicielką, ustalenie pochodzenia dziecka, podział majątku
  • prawo spadkowe: sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie i niegodność dziedziczenia,
  • prawo gospodarcze i handlowe: sprawy o zapłatę, sporządzanie i opiniowanie umów, przygotowywanie wniosków do krajowego rejestru sądowego,
  • prawo administracyjne: reprezentacja przed organami administracji, odwołania od decyzji organów administracji, sporządzanie skarg do sądów administracyjnych
  • prawo karne: obrona podejrzanego i oskarżonego, reprezentacja pokrzywdzonego
    i inne…