Wynagrodzenie

Wysokość honorarium adwokackiego jest każdorazowo indywidualnie ustalana z Klientem podczas wizyty w Kancelarii.

Wysokość honorarium zależy od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania, etapu postępowania oraz niezbędnego nakładu pracy.

W toku postępowania honorarium pozostaje niezmienne i określa je umowa z Klientem.

Wynagrodzenie co do zasady płatne jest z góry, jednakże istnieje możliwość rozłożenia honorarium na kilka nieoprocentowanych rat.